מדיניות תנאי שימוש
en_US

מדיניות תנאי שימוש

תנאים והגבלות אלה ("תנאים", "הסכם") הם הסכם בין קשת ("קשת", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו") ובינך ("משתמש", ”אתה“, ״את״ או "שלך") . הסכם זה קובע את התנאים וההגבלות הכלליים לשימושך באתר לינק לאתר ובכל אחד ממוצריו או שירותיו (ביחד, "אתר" או "שירותים").

אם את/ה יוצר חשבון באתר, את/ה אחראי/ת לשמירה על אבטחת חשבונך ואת/ה אחראי/ת באופן מלא לכל הפעילויות המתרחשות תחת החשבון ולפעולות אחרות שנעשות בקשר אליו. אנו עשויים אך איננו מחויבים לעקוב אחר חשבונות חדשים ולעקוב לפני שתוכל להיכנס ולהשתמש בשירותים שלנו. מתן פרטי קשר כוזבים מכל סוג שהוא עלולים לגרום לסיום חשבונך. עליך להודיע ​​לנו מייד על כל שימוש לא מורשה בחשבונך או על הפרות אבטחה אחרות. אנו לא אחראים לכל מעשה או מחדל על ידך, כולל כל נזק מכל סוג שהוא שנגרמו כתוצאה ממעשים או מחדלים כאלה.

חיובים ותשלומים

את/ה תשלם/י את כל העמלות או החיובים לחשבונך בהתאם לתשלומים, לחיובים ולתנאי החיוב שהיו בתוקף בזמן שיש לשלם עמלה או חיוב. חילופי נתונים רגישים ופרטיים מתרחשים דרך ערוץ תקשורת מאובטח על ידי SSL ומוצפן ומוגן באמצעות חתימות דיגיטליות, ואתר האינטרנט שלנו עומד גם בתקני פגיעות של PCI על מנת ליצור סביבה בטוחה ככל האפשר למשתמשים. אם, לפי שיקול דעתנו, הרכישה שלך מהווה עסקה בעלת סיכון גבוה, אנו נדרוש ממך לספק לנו עותק של זיהוי של התמונות התקפות שהונפקו על ידי הממשלה שלך, ואולי גם העתק של הצהרת בנק עדכנית עבור כרטיס האשראי או החיוב ששימש לרכישה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מוצרים ותמחור מוצרים בכל עת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה שתבצע אצלנו. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל או לבטל כמויות שנרכשו לאדם, למשק בית או להזמנה. מגבלות אלה עשויות לכלול הזמנות שמוקמות על ידי אותו חשבון לקוח או תחת אותו חשבון, אותו כרטיס אשראי ו / או הזמנות המשתמשות באותה כתובת חיוב ו / או משלוח. במקרה בו אנו מבצעים שינוי או מבטלים הזמנה, אנו עשויים מתחייבים להודיע ​​לך על ידי יצירת קשר עם כתובת הדואר האלקטרוני ו / או החיוב / מספר הטלפון שנמסר בעת ביצוע ההזמנה.

דיוק המידע

לעיתים עשוי להיות באתר מידע שמכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או מחדלים העשויים להתייחס למבצעים והנחות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים או מחדלים, ולשנות או לעדכן כל מידע או לבטל הזמנות אם מידע כלשהו באתר או בשירות כלשהו הקשור אינו מדויק בכל עת ללא הודעה מוקדמת (כולל לאחר שהגשת את ההזמנה) . איננו מתחייבים להתחייב לעדכן, לתקן או להבהיר מידע באתר לרבות, ללא הגבלה, מידע על מחירים, למעט כנדרש בחוק. אין לנקוט בתאריך עדכון או רענון מוגדר המוחל באתר כדי לציין כי כל המידע באתר או בשירות קשור אחר שונה או עודכן.

גיבויים

איננו אחראים לתוכן שנמצא באתר. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל אובדן של תוכן כלשהו. באחריותך הבלעדית לשמור על גיבוי הולם של התוכן שלך. על אף האמור לעיל, במקרים מסוימים ובנסיבות מסוימות, ללא כל התחייבות, אנו סבורים שנוכל לשחזר חלק או את כל הנתונים שלך שנמחקו מתאריך ושעה מסוימים שבהם יתכן שגיבינו נתונים משלנו. אנחנו לא מתחייבים שהנתונים שאתה זקוק להם יהיו זמינים.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

אף על פי שאתר זה עשוי לקשר לאתרים אחרים, אנו איננו, באופן ישיר או עקיף, רומזים על אישור, אסוציאציה, חסות, אישור או שיוך כלשהו לאתר מקושר כלשהו, ​​אלא אם כן צוין במפורש כאן. איננו אחראים לבחינה או הערכה ואיננו מתחייבים להצעות לעסקים או לאנשים כלשהם או לתוכן אתרי האינטרנט שלהם. איננו לוקחים אחריות או אחריות כלשהי על פעולותיהם, המוצרים, השירותים והתכנים של צדדים שלישיים אחרים. עליך לבדוק בזהירות את ההצהרות המשפטיות ותנאי השימוש האחרים באתר כלשהו אליו אתה ניגש באמצעות קישור מאתר זה. הקישור שלנו לאתרי אינטרנט אחרים מחוץ לאתר הוא על אחריותך בלבד.

שימושים אסורים

בנוסף לתנאים אחרים כמפורט בהסכם, אסור לך להשתמש באתר או בתוכן שלו: (א) לכל מטרה בלתי חוקית; (ב) לבקש מאחרים לבצע או להשתתף בכל מעשה בלתי חוקי; (ג) להפר כל תקנות, חוקים או תקנות בינלאומיות, פדרליות, מחוזיות או מדינות; (ד) להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו או את זכויות הקניין הרוחני של אחרים; (ה) להטריד, להתעלל, להעליב, לפגוע, להכפיש, לזלזל, להפחיד או להפלות על בסיס מגדר, נטייה מינית, דת, אתניות, גזע, גיל, מוצא לאומי או מוגבלות; (ו) למסור מידע כוזב או מטעה; (ז) להעלות או להעביר וירוסים או כל סוג אחר של קוד זדוני שישמש או עשוי לשמש בכל דרך שתשפיע על הפונקציונליות או הפעלת השירות או של כל אתר קשור, אתרים אחרים, או האינטרנט; (ח) לאסוף או לעקוב אחר המידע האישי של אחרים; (ט) לכל מטרה מגונה או לא מוסרית; או (י) להפריע או לעקוף את מאפייני האבטחה של השירות או כל אתר קשור, אתרים אחרים או האינטרנט. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים את השימוש שלך בשירות או בכל אתר קשור בגין הפרה של שימוש כלשהו בשימוש האסור.

זכויות קניין רוחני

הסכם זה אינו מעביר אליכם קניין רוחני בבעלות קשת או צדדים שלישיים, וכל הזכויות, התארים והאינטרסים בנכס כזה או אחר יישארו (כמו בין הצדדים) אך ורק עם קשת. כל הסימנים המסחריים, סימני השירות, הגרפיקה והלוגו המשמשים בקשר לאתר או לשירותים שלנו, הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של רשיונות קשת או קשת. סימנים מסחריים אחרים, סימני שירות, גרפיקה ולוגואים המשמשים בקשר לאתר או לשירותים שלנו עשויים להיות סימנים מסחריים של צדדים שלישיים אחרים. השימוש שלך באתר ובשירותים שלנו אינו מעניק לך זכות או רישיון להעתיק או להשתמש בכל סימני מסחר קשת או צד שלישי.

הצהרת אחריות

את/ה מסכים כי השימוש שלך באתר ובשירותים שלנו הוא אך ורק על אחריותך בלבד. את/ה מסכים ששירות כזה ניתן על בסיס "כמות שהוא" ו"כזמין ". אנו מסרבים מפורשות לכל התחייבויות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשות ובין אם משתמעות, לרבות אך לא רק לאחריות המשתמעת של מסחר, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. איננו מתחייבים שהשירותים יעמדו בדרישותיך, או שהשירות יהיה ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או נטול שגיאות; כמו כן איננו מתחייבים לאחריות כלשהי לתוצאות העשויות להתקבל משימוש בשירות או לדיוק או לאמינות של כל מידע שהושג באמצעות השירות או פגמים בשירות יתוקנו. אתה מבין ומסכים כי כל חומר ו / או נתונים שהורדו או שהושגו בדרך אחרת באמצעות השימוש בשירות, נעשים על פי שיקול דעתך וסיכונך האישיים וכי אתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק במערכת המחשב שלך או לאובדן נתונים הנובע מה הורדת חומר ו / או נתונים כאלה. אנו לא מתחייבים באחריות למוצרים או שירותים שנרכשו או הושגו באמצעות השירות או כל עסקאות שנעשו באמצעות השירות. שום ייעוץ ומידע, בין בעל פה או בכתב, המתקבלים על ידנו מאיתנו או באמצעות השירות, לא יפיקו אחריות כלשהי שלא בוצעה במפורש כאן.

הגבלת האחריות

במידה המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה קשת, סניפיה, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים, הספקים או הרישיונות שלהם לא יהיו אחראים לכל אדם בגין (א): כל עקיפה, מקרית, מיוחדת, ענישה, כיסוי או נזקים תוצאתיים (כולל, ללא הגבלה, נזקים בגין רווחים שאבדו, הכנסות, מכירות, מוניטין, שימוש בתוכן, השפעה על עסק, הפרעה עסקית, אובדן חיסכון צפוי, אובדן הזדמנות עסקית) אולם נגרם, בכל תורת אחריות, כולל ללא הגבלה, חוזה, נזיקין, אחריות, הפרת חובה סטטוטורית, רשלנות או אחרת, גם אם הומלץ על קשת באפשרות לנזקים כאלה או שהיה יכול לחזות נזקים כאלה. במידה המקסימאלית המותרת על פי החוק החל, האחריות המצטברת של קשת ושלוחותיה, נושאי משרה, עובדים, סוכנים, ספקים ומורשי רישיונות, ביחס לשירותים תוגבל לסכום העולה על דולר אחד או לכל הסכום ששולם בפועל במזומן על ידי אתה קשת לתקופה של חודש שקדמו לאירוע או התרחשות ראשונים שהולידו אחריות כזו. המגבלות וההכללות חלות גם אם סעד זה אינו מפצה אותך במלואו על אובדן או כשל בתכליתו המהותית.

שיפוי

את/ה מסכים/ה לשפות ולקיים את קשת וסניפיה, דירקטורים, נושאי משרה, עובדים וסוכנים בלתי מזיקים מכל התחייבויות, הפסדים, נזקים או עלויות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, שנגרם בקשר או הנובע מכל טענה של צד ג '. , טענות, פעולות, מחלוקות או דרישות המופיעות כנגד מי מהם כתוצאה או קשורים לתוכן שלך, השימוש שלך באתר האינטרנט או בשירותים או כל התנהגות לא נכונה מצידך.

בר הפרדה

ניתן לממש את כל הזכויות וההגבלות הכלולות בהסכם זה ויחולו ויחייבו רק במידה שאינן מפרות כל חוקים רלוונטיים ונועדו להיות מוגבלות במידה הנחוצה על מנת שלא יהפכו את הסכם זה לחוק, בלתי חוקי, לא חוקי או בלתי ניתן לאכיפה. אם הוראה או חלק כלשהו מהוראה כלשהי בהסכם זה תיחשב כחוק בלתי חוקי, לא חוקי או שאינו ניתן לאכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, הרי שזו כוונת הצדדים כי שאר ההוראות או החלקים ממנו יהוו את הסכמתם ביחס ל נושא זה, וכל ההוראות או החלקים הנותרים כאמור יישארו במלוא כוחם ותוקפו.

יישוב סכסוכים

על היווצרות סכסוכים, פירושו וביצועו של הסכם זה וכל מחלוקת הנובעת ממנו, יוחלטו על ידי החוקים המהותיים והפרוצדוראליים של ישראל ללא התחשבות בכללי הסכסוכים או בחירת החוק, ובמידת החלות, דיני ישראל. תחום השיפוט והמקומות הבלעדיים לפעולות הקשורות לנושא זה יהיו בתי המשפט הממלכתיים והפדרליים הנמצאים בישראל, ואת/ה מצהיר בזאת לתחום השיפוט האישי של בתי משפט כאלה. את/ה מוותר בזאת על כל זכות למשפט מושבעים בכל הליך הנובע מהסכם זה או קשור אליו. אמנת האומות המאוחדות לחוזים למכירת טובין בינלאומית אינה חלה על הסכם זה.

משימות

אינך רשאי להקצות, למכור מחדש, להעניק רישיון משנה או להעביר או להעביר בדרך אחרת כל אחת מזכויותיך או התחייבויותיך להלן, כולן או חלקן, ללא הסכמתנו בכתב מראש, איזו הסכמה תהיה לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא התחייבות; כל הקצאה או העברה כאמור יהיו בטלים. אנו חופשיים להקצות כל אחת מהזכויות או ההתחייבויות שלהן להלן, כולן או חלקן, לצד ג 'כלשהו כחלק ממכירת כל נכסיה או מניותיה, או בעיקרם, או כחלק ממיזוג.

שינויים ותיקונים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות הסכם זה או את מדיניותו הנוגעת לאתר או לשירותים בכל עת, בתוקף עם פרסום גרסה מעודכנת של הסכם זה באתר. כשאנו עושים זאת, נשנה את התאריך המעודכן בתחתית עמוד זה. המשך השימוש באתר לאחר כל שינוי כזה יהווה את הסכמתך לשינויים כאמור.

קבלת תנאים אלה

את/ה מאשר/ת שקראת הסכם זה ומסכים לכל תנאיו. על ידי שימוש באתר או בשירותיו את/ה מסכים/ה להיות מחויב/ת להסכם זה. אם אינך מסכים/ה לציית לתנאי הסכם זה, אינך מורשה להשתמש או לגשת לאתר ושירותיו.

יצירת קשר

אם ברצונך ליצור איתנו קשר בכדי להבין יותר על הסכם זה או ברצונך ליצור איתנו קשר בכל נושא הקשור אליו, תוכל לשלוח דוא"ל אל keshetshoes4u@gmail.com
מסמך זה עודכן לאחרונה ב -2 בדצמבר 2019
פעם ראשונה שלך כאן?

קבלי 10% הנחה לרכישה ראשונה

הירשמי לדיוור שלנו וקבלי קופון הנחה.